Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

anddontcrytonight
13:33
9434 cd78 500
anddontcrytonight
00:07
anddontcrytonight
00:07
anddontcrytonight
00:07
00:06
anddontcrytonight
00:05
anddontcrytonight
00:03
anddontcrytonight
00:02
anddontcrytonight
00:01
3469 3e8e 500
Reposted fromkaiee kaiee via8agienny 8agienny
00:01
0151 2b46 500

andrewharlow:

picasso photographed by gjon mili, 1949

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie via8agienny 8agienny

May 19 2017

23:58
9670 279f 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viashakeme shakeme
anddontcrytonight
23:57
anddontcrytonight
23:57
anddontcrytonight
23:53
anddontcrytonight
23:51

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness viarzzkropka rzzkropka
23:51
3175 982f 500

m86:

could be us

March 26 2017

anddontcrytonight
21:08
0549 ce1e 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viacrc9 crc9

March 12 2017

anddontcrytonight
23:56
anddontcrytonight
23:56
2591 2562 500
Reposted fromkaiee kaiee viazurawianiaczka zurawianiaczka
23:44
0233 0c91 500
Reposted fromitoweryou itoweryou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl